Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Årets linjevedlikehold starter

Linjejobb i Longyearbyen. @Ole Reidar Tallakstad

Linjejobb i Longyearbyen. @Ole Reidar Tallakstad

Strømnettet vårt eldes, og trenger løpende vedlikehold for sikre tilstrekkelig forsyningssikkerhet. I størst mulig grad utføres dette arbeidet uten å koble ut strømforsyningen. Vi starter nå opp med vårt årlige vedlikeholdsarbeid av høyspent luftlinjer i og rundt Longyearbyen. Dette arbeidet vil kreve utkobling av luftlinjene det skal arbeides på. Derfor vil det bli flere utkoblinger av strømforsyningen i tiden fremover. Dette vil spesielt merkes i områdene utenfor sentrum som forsynes av luftlinjer. Arbeidet vil foregå i hele mars og april måned og det skal jobbes både på dagtid og nattestid for å unngå at dette arbeidet forstyrrer næringslivet i Longyearbyen unødig.

Dette arbeidet er noe som gjøres hvert år på vinterstid og når lyset vender tilbake. Dette gjøres fordi våre entreprenører er avhengige av å ta seg frem med maskiner i terrenget, arbeidet på frossen og snødekt mark. Lyset gjør at dette arbeidet blir både enklere og triveligere for våre entreprenører å utføre. De planlagte utkoblingstidspunktene vil varsles på vanlig måte med SMS og e-post som sendes ut til de registrerte nummer og adresser som er registret på strømabonnementene i kundedatabasen. I tillegg vil det varsles på Svalbard Energi sin Facebook side.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder, og våre entreprenører vil anstrenge seg for å sikre at utkoblingstidene blir så korte som mulig. Fagansvarlig Stian Michelsen kan kontaktes på 930 54 218 eller stian.michelsen@svalbard-energi.no dersom det skulle være noen spørsmål. 

Oppdatert: 05. juni 2023