Guttorm Nygård
Daglig leder
Tlf. 991 00 656

Jørn Aasland     
Økonomi leder
Tlf. 955 28 835

Stian Michelsen
Avdelingsleder distribusjon (konstituert)
Tlf. 930 54 218

Hugo Olsen
Avdelingsleder produksjon & vedlikehold (konstituert)
Tlf. 915 59 993

Joachim Karlsen
Avdelingsleder utvikling og prosjekt
Tlf. 988 01 397