Svalbard Energi må informere om at det blir forsinket fakturering for 1. kvartal.
Tidsestimat for forsinkelsen er cirka to uker.

Bakgrunn: I desember 2023 ble det vedtatt at de økte energiutgiftene skulle fordeles på Avinor, KSAT, Store Norske Spitsbergen Kullkompani (Gruve 7) og Unis. Justisdepartementet bestemte nylig at dette er ulovlig, og begrunner det med usaklig forskjellsbehandling. 
Lokalstyrets vedtak ble derfor opphevet.

Som følge av dette kan ikke Svalbard Energi fakturere for første kvartal i 2024 før politikerne har vedtatt et nytt gebyrregulativ. Det avholdes et ekstraordinært styremøte onsdag 17. april og fakturering vil derfor gjennomføres først etter dette.
 

Varsel om forsinkelse av faktura blir også sendt direkte til våre kunder.

Vi beklager dette, og håper på forståelse.