Dette har ført til at diesel har rent ut i kraftverket hvorav noe også har gått videre ut av bygget. Omfanget er ukjent i skrivende stund, men det er snakk om et mindre utslipp. LNS har bistått med sugebil og lagt ut absorberende materiale for å begrense skadeomfanget.

Hendelsen er rapportert videre til Sysselmester og miljøvernmyndigheter.