Vårt personell jobber på spreng for å holde produksjonen i gang og vi følger beredskapsplanen som selskapet tidligere har utarbeidet. Det er reservekraft øst og de nyetablerte reserveaggregatene "Lunckefjell" som nå står for strømproduksjon, i tillegg til at vi får god bistand fra Store Norske og Gruve 7. Det har ikke vært behov for å starte forsvarsaggregatene, de står fortsatt i backup. 

Vi venter på serviceteknikere fra leverandøren som kommer opp senere denne uken for å bistå med motorene. 

Svalbard Energi ser alvorlig på situasjonen og at det tar lengre tid enn ønskelig å gjenopprette normal drift og kapasitet. Selskapet arbeider videre med tiltak som skal styrke forsyningssikkerheten til vinteren, i tett samarbeid med Longyearbyen lokalstyre og Sysselmesteren.