Faktura

I dag faktureres det etter måler og m². Det faktureres hvert kvartal (jan, april, juli, oktober). I løpet av 2023 skal alle kunder over på forbruksbasert avregning. Avregningspunktet vil være i undersentralen til byggene.

Priser finner du her: Gebyr- og faktura satser 2023 for Svalbard Energi AS

Lav temperatur eller feil?

Ved lekkasjer eller feil og skader på rør i bakken, undersentraler eller fyrhus av mindre karakter ber vi deg ta kontakt via e-post.

Ved mangel på radiatorvarme eller varmt tappevann ta kontakt med huseier.

Ved akutte problemer etter kl 16:00 kontaktes rørleggervakt til Assemblin på tlf. 900 42 509

Oppkobling på fjernvarmenettet

Ta kontakt med driftsingeniør fjernvarme. Send mail HER