Svalbard Energi AS sitt gebyrregulativ fastsettes av Lokalstyret iht. Lov om Svalbard § 31. Det er vedtatt at energigebyrene kan justeres hvert kvartal i 2024, eller når Lokalstyret finner det nødvendig. 

Gebyrene omfatter leveranse av elektrisk og termisk kraft, samt salg av destillert vann og arbeidstimer.

De nye gebyrene kan man lese her: Gebyrregulativ 2024