Om strømstøtten blir vedtatt i Stortinget vil den være et viktig bidrag til at også næringslivet i Longyearbyen vil få lavere energipriser.

Husholdningene i Longyearbyen har allerede fått strømstøtte slik at energiprisen i fakturaen fra 1. kvartal tilsvarer 2023-tariffer pluss ordinær KPI-justering.

Det er dessverre ikke mulig for Svalbard Energi å avregne næringslivets strømstøtte riktig ennå. Årsaken er at revidert nasjonalbudsjett ikke vedtas før i slutten av juni, og støtten utbetales ikke før endelig vedtak. Vi må motta de ekstra bevilgningene fra staten før vi kan gjøre utregninger.  

Det vil for næringskunder gjennomføres en avregning av hva som er betalt for mye i første kvartal i forbindelse med fakturering for andre kvartal, etter vedtak om gebyrer i Lokalstyret og utbetaling av strømstøtte fra staten.

Det vil bli en politisk behandling og vedtak av nytt gebyrregulativ i Lokalstyret i møte 19. juni, men med forbehold om at regjeringens strømstøtte blir endelig vedtatt i Stortinget.