Endringene av organisasjonsform er som et resultat av statsbudsjettet for 2022 hvor staten setter krav om et regnskapsmessig og organisasjonsmessig skille mellom  energiforsyningen og annen virksomhet i Longyearbyen lokalstyre.

Lokalstyret har fulgt opp kravet fra staten og besluttet høsten 2021 ny styringsform for energiområdet. Svalbard Energi AS er etablert. På våren 2022 ble styret valgt. Svalbard Energi AS skal produsere og distribuere strøm og fjernvarme til selvkost til alle kunder på en sikker og rasjonell måte. 

Ansatte

Ansattes plikter, rettigheter og goder overføres til Svalbard Energi AS i sin helhet. På de områder hvor det er rasjonelt, relevant og kostnadsbesparende kan tjenester leveres av Longyearbyen lokalstyre. I dag gjelder dette blant annet HR-tjenester, IT-tjenester og sentralbord inkludert kundeveiledning m.m.

Gebyrer

Svalbard Energi AS skal produsere og distribuere strøm og fjernvarme til selvkost og gebyrregulativet skal, i henhold til Svalbardloven bestemmelser, besluttes av lokalstyret. Det betyr i praksis at selskapets forslag til gebyr skal først utarbeides av Svalbard Energi AS og deretter sendes som saksfremlegg til Lokalstyret, som fastsetter gebyrene.

Fakta

Energiverket i Longyearbyen har tidligere vært organisert både som AS og KF. Longyearbyen lokalstyre overtok ved etableringen i 2002 samtlige aksjer i Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD) som senere endret foretaksnavn til Bydrift Longyearbyen AS (Bydrift AS). Bydrift AS ble i 2008 omdannet til Bydrift Longyearbyen KF (Bydrift KF). I 2013 ble Bydrift KF innlemmet i LLs virksomhet og aktiviteten i Bydrift KF ble da videreført i en sektor.

Hans Normann er daglig leder i Svalbard Energi AS. Selskapets styre består av styreleder Eirin Kjølstad og styremedlemmene Ivar Børseth, Steinar Eikaas og Cecilie Østerlie. Irina Sandmo stiller i styret som ansattrepresentant.