Svalbard Energi AS er stolte av å kunngjøre ferdigstillelsen av Batteriparken i Longyearbyen. Dette prosjektet markerer en betydelig milepæl i Svalbards energiomstilling, og bringer oss ett steg nærmere mer bærekraftig fremtid for øysamfunnet.

Parken har nå vært i drift siden høsten i fjor, og har gjort en god jobb med å opprettholde en god og stabil leveranse til våre kunder, sier teknisk sjef og prosjektleder ved Svalbard Energi, Joachim Karlsen.

Batteriparken er en av de større batterianleggene i Norge, og er plassert i tilknytning Energiverket. 

– Dette er et viktig skritt mot en bærekraftig energiframtid på Svalbard. Vi takker alle involverte parter for deres engasjement og bidrag til dette spennende prosjektet, sier Karlsen.

Her er noen nøkkelpunkter:

  • Forsyningssikkerhet: Batteriparken sikrer jevnere, mer stabil og effektiv drift av dieselaggregatene, og bidrar til økt forsyningssikkerhet og oppetid for øyas innbyggere.
  • Lagringskapasitet og effekt: Batteriparken har en lagringskapasitet på 7 MWh (9,2 MWh installert) og med en effekt på 6 MW (8,8 MW peak).
  • Frekvensstyrende: Longyearbyen er off-grid, og batterieparken er normalt den enheten som styrer frekvensen i nettet vårt.
  • Reduserte klimautslipp: Ved å integrere batteriløsningen reduseres klimautslippene, samtidig som vi legger til rette for nye fornybare energiløsninger i fremtiden.