Fra oppstart har det vært viktig for Torstein å bli kjent med de ansatte og Svalbard Energi som selskap. Han har møtt mange av interessentene i Longyearbyen, som partnere, leverandører, kunder og Lokalstyret for å få en god forståelse av oppgaven til selskapet og forventningene som lokalsamfunnet har til Svalbard Energi. 

Fremover vil han, sammen med resten av Svalbard Energi, ha fokus på å bedre forsyningssikkerheten og forutsigbarheten, blant annet ved å gå i retning av mer systematisk arbeid og forbedringer. 

 

Torstein Sole-Gärtner kommer fra stilling som daglig leder i Eidsiva Vekst. Der hadde han ansvar for utvikling av ny virksomhet i form av solkraft, vindkraft og nye løsninger for elektrifisering. Store deler av arbeidet har skjedd i partnerskap med andre som krever god struktur og godt avtaleverk. Torstein Sole-Gärtner er utdannet sivilingeniør innen Energi og Miljø og har en mastergrad i strategisk ledelse.

Før Torstein begynte i Eidsiva var han 14 år i Siemens i en rekke forskjellige roller innen teknologi, prosjektledelse, salg og ledelse. Torstein har ledet Siemens Offshore Marine Centre med ansvar for kraftsystemer og batterier til maritim og offshore. Han har vært sentral i utviklingen av bl.a. elektriske ferger og var ansvarlig for etableringen av Siemens’ batterifabrikk i Trondheim.

 

Torstein flyttet til Longyearbyen fra Innlandet og over sommeren kommer kone og to barn flyttende. Han er svært motivert for oppgaven han har påtatt seg og gleder seg til tiden fremover.