Lokalstyret vedtok nye tariffer onsdag 17. april som vil gjelde for forbruket i 2024. I det nye vedtaket ble det besluttet at strømstøtten vil komme husholdninger til gode, og overskytende beløp fra strømstøtten* vil godskrives næringskundene.

Det fremkommer av avtalevilkårene for strømabonnoment at kunden skal informeres 14 dager før endring av tariff skal informere. Svalbard Energi fakturerer derfor for første kvartal 2024 fredag den 3. mai, 14 dager etter varslet endring, og faktura som sendes ut vil ha forfallsfrist på 14 dager. 


Under er det satt opp en oversikt over tariffene fra 2023-nivå til nylige vedtatte tariffer for 2024, inklusive strømstøtte. Pris med strømstøtte er grunnlaget for hva Svalbard Energi vil fakturere kundene sine. Oversikten skal synliggjøre endringene fra vedtaket som ble ugyldiggjort til nye tariffer med strømstøtte, som for husholdninger blir det samme i første kvartal. Strømstøtten avregnes hvert kvartal. Tariff inklusiv ny avregnet strømstøtte vil derfor publiseres kvartalsvis.

*Strømstøtten på 50 millioner kroner fordeles med 12,5 millioner per kvartal.