Svalbard Energi har nylig sendt ut faktura for strøm og fjernvarme til kundene. I den forbindelse opplever vi at flere av kundene betaler sine fakturaer til gammelt kontonummer hos Longyearbyen Lokalstyre. Svalbard Energi ønsker derfor å presisere for våre kunder at de må være påpasselige med å betale fakturaene sine til riktig kontonummer.

Merk nytt kontonummer: 4612 48 97572

Har du spørsmål angående faktura kan du kontakte oss på kunde@svalbard-energi.no