Styret i Svalbard Energi AS har tilsatt Torstein Sole-Gärtner som daglig leder i Svalbard Energi AS.

Torstein Sole-Gärtner kommer fra stilling som daglig leder i Eidsiva Vekst. I denne stillingen har han ansvar for utvikling av ny virksomhet i form av solkraft, vindkraft og nye løsninger for elektrifisering. Store deler av arbeidet har skjedd i partnerskap med andre og har krevd god struktur og godt avtaleverk. Torstein Sole-Gärtner er utdannet sivilingeniør innen Energi og Miljø og har en mastergrad i strategisk ledelse.

Før Torstein begynte i Eidsiva var han 14 år i Siemens i en rekke forskjellige roller innen teknologi, prosjektledelse, salg og ledelse. Torstein har ledet Siemens Offshore Marine Centre med ansvar for kraftsystemer og batterier til maritim og offshore. Han har vært sentral i utviklingen av bl.a. elektriske ferger og var ansvarlig for etableringen av Siemens’ batterifabrikk i Trondheim.

Konstituert daglig leder Guttorm Nygård går tilbake til Store Norske Energi AS når Torstein Sole-Gärtner starter i stillingen som daglig leder 1.mai 2024.

Guttorm Nygård sin kompetanse og gjennomføringskraft har vært helt avgjørende for overgangen fra å forsyne Longyearbyen med kraft fra kull til kraft fra diesel og han har ved dette sørget for at energiomstillingen i Longyearbyen har fått en meget god start.

Styret i Svalbard Energi AS er veldig fornøyd med å ha fått på plass en permanent daglig leder i selskapet. Torstein har høy kompetanse og lang erfaring innenfor utvikling og implementering av nye fornybare energiløsninger og vi mener han blir en viktig bidragsyter i den videre energiomstillingen i Longyearbyen.

Kontaktperson
Styreleder Eirin Kjølstad 90565329