Svalbard Energi bruker diesel som energibærer til energiforsyningen. Tilgang på diesel er helt avgjørende for å opprettholde  en god forsyningssikkerhet i Longyearbyen. Etter gjennomført tilbudskonkurranse inngikk Svalbard Energi tidligere denne uken avtale med Marine Supply AS i Tromsø om leveranser av diesel. 

Prosjektleder Torbjørn Grøtte sier at «Avtalen sikrer Svalbard Energi forutsigbar tilgang til nødvendige dieselkvaliteter og -volumer, og gir samtidig leverandøren muligheter til å kombinere leveranser til SEAS med leveranser til andre kunder.»