Test av fjernvarmenettet utføres i forbindelse med overgangen til diesel. 

Ved eventuelle spørsmål kan driftsingeniør for fjernvarme, Torunn Søbstad Larsen, kontaktes på telefon  90 73 79 40 eller kunde@svalbard-energi.no.