Svalbard Energi bruker diesel til energiforsyning i Longyearbyen. Svalbard Energi inviterer nå til konkurranse om leveranse av diesel. Interesserte tilbydere kan sende forespørsel til torbjorn.grotte@svalbard-energi.no for å få tilsendt detaljert informasjon om forespørselen. Frist for å gi skriftlig tilbud er satt til 21. januar 2024.