I dag, mandag 22. januar skulle den havarerte motoren i reservekraftverket blitt tatt ut for reparasjoner. Denne jobben utsettes nå på bakgrunn av den sterke vinden som er meldt i dag. Torsdag 25. januar vil arbeidet gjenopptas med samme tidskjema og forhåndsregler som er annonsert tidligere. Nedenfor kan du se informasjonen som ble annonsert 19. januar. 

For best mulig arbeidsforhold under operasjonen ønsker Svalbard Energi å unngå å benytte øvrige motorer i reservekraftverket. For sikkerhets skyld har vi kontaktet våre kunder med størst effektbehov, Gruve 7, KSat og EISCATsom har vist god forståelse og skal tilpasse sitt strømforbruk den aktuelle dagen. Vi er svært takknemlige for deres bidrag og oppfordrer også øvrige kunder til å begrense sitt strømforbruk denne dagen. 

Motorene i reservekraftverket vil kunne settes i drift for å opprettholde strømforsyningen dersom det blir behov. 

 Svalbard Energi oppdaterer på vår hjemmeside og Facebook-side når operasjonen er fullført.