Svalbard Energi fikk melding om strømbrudd fra en næringskunde i sentrum kl. 15.22 onsdag 4. oktober. Det ble umiddelbart rykket ut til området og raskt konstatert strømbrudd i den sørlige delen av sentrum og elvesletta grunnet et sikringsbrudd i en nettstasjon i vei 219. Personalet på plassen gjorde undersøkelser som lokaliserte seksjon for feilstedet. Det ble utført en seksjonering som gjorde at strømmen ble lagt inn til resterende kunder kl. 15.46. 

Montører fra JM Hansen ble kalt ut 15.48 for å bistå i den videre feilsøkingen. En kortsluttning i kabelen som forsyner elvesletta sør ble funnet og arbeidet med å legge ut midlertidig forsyning ble igangsatt umiddelbart. Dette arbeidet er tidkrevende og ble ferdigstilt like etter klokken 22:00. Alle kunder hadde strømmen tilbake innen kort tid etter dette. I forbindelse med dette er vei 219 sperret av der de midlertidige kablene krysser veien. Svalbard Energi beklager denne ulempen.

Svalbard Energi ønsker samtidig å opplyse om at feilmeldinger ved strømbrudd kan meldes til elektrikervakten på telefon 909 23 008 eller til kontrollrommet på telefon 911 09 750.

Sørsmål om hendelsen kan rettes til Stian Michelsen, Leder EL og automasjon (konstituert) 930 54 218, stian.michelsen@svalbard-energi.no.