Svalbard Energi skal i dag, fredag 22. mars, utføre en generatortest som berører linjeavgangen Hotellneset. 

Testen skal belaste generatorene fra forsvaret med 70-80% og er et viktig ledd for å øke forsyningssikkerheten til Longyearbyen. 
Linjeavgangen vil isoleres fra resterende nett og skal forsynes utelukkende av forsvarets generatorer. 

Kundene som er tilknyttet Hotellneset vil derfor erfare to strømavbrudd, henholdsvis ved tilkobling og utkobling av forsvarets generatorer. Det kan oppstå uforutsette hendelser som fører til strømavbrudd også ellers i tidsrommet testen pågår. 

Testen er planlagt utført mellom klokken 11:00 og klokken 19:00.

Avgangen Hotellneset forsyner alt vest for bykaia. Dette omfatter Bjørndalen, Platåfjellet og flyplassen. Berørte kunder er vist i rødt i kart.

Testen utføres i tett samarbeid med Avinor, Kongsberg Satellite services og Forsvaret. 

Svalbard Energi beklager ulempene dette medfører for våre kunder og ber om forståelse gitt situasjonen som har oppstått.