Som varslet via e-post og sak på Svalbard Energis nettsider vedtok Lokalstyret ny tariffstruktur den 19. juni. Den gamle tariffstrukturen var bygd opp av en fast grunnavgift per abonnement og energipris basert på forbruk. 

I den nye tariffmodellen vil Svalbard Energi nå basere prisen for strøm på effektleddet, effekt som er installert på hovedsikringen og intervallklassen man da havner i, i tillegg til energipris basert på forbruk. For fjernvarme er det undersentralens høyeste effektbehov som avgjør hvilken effektleddsklasse man havner i, og det gjelder kun for kunder som faktureres etter forbruk. Ved å prise på denne måten vil flere kunder får en mer riktig pris basert på mulig effektuttak i boligen. 

 

Våre kunder kan oppleve at det er installert større effekt på hovedsikring enn hva som er reelt behov eller i noen tilfeller at det er registrert feil effektverdi i systemet. Ved mistanke om at det er registrert feil effektverdi ønsker vi at du tar kontakt med oss på kunde@svalbard-energi.no. 

Hvis du ønsker å undersøke muligheten for å endre installert effekt, for å havne i en lavere effektklasse, må du kontakte autorisert elektroinstallatør som kan bistå med å vurdere hvilken effekt man må ha og som skal utføre eventuelle endringer. Denne kostnaden må dekkes av kunden selv. 
Hvis dette utføres innen 15.09.24 vil Svalbard Energi korrigere effektverdien for din bolig for inneværende år. 

Oversikt over autoriserte el-installatører finner du på elvirksomhetsregisteret.dsb.no, og i Longyearbyen er dette følgende:

  • JM Hansen AS avd. Longyearbyen
  • Assemblin AS avd. Spitsbergen