Dagens fjernvarmenett ble bygget ut i forbindelse med etableringen av kullkraftverket i 1982-83. Det ble i den forbindelse bygget en lang primærledning fra Energiverket til Nybyen som knyttet en rekke mindre, kullfyrte, nærvarmenett sammen med energiverket. Dette gjorde det mulig å utnytte spillvarmen fra produksjonen av strøm, med de fordelene det gir med økt totalvirkningsgrad og reduserte driftskostnader. I dag bidrar fjernvarmenettet til høyere totalvirkningsgrad gjennom varmegjenvinning av motorer og energiproduksjon i fyrkjeler med svært høy energivirkningsgrad (90%). Dette gir lavere forbruk av diesel og tilhørende lavere kostnader og utslipp.