Primeranlegg

2 kullfyrte dampkjeler, (2 x 40 tonn/t damp ved 46 bar, 450 grader)

2 turbiner (mottrykksturbin 20 MW termisk og 5,5 MW elektrisk), (kondensturbin 5,5 MW elektrisk)

Reserveanlegg

2 nyoppførte (2021) kjele på energiverket (2 x 8,5 MW termisk)

6 fyrhus plassert rundt om i byen (17 MW termisk)

Reservekraft Øst (3 x 1,8 MW elektrisk)

Ny oppført (2021) Reservekraft Vest (3 x 2 MW elektrisk)

 

Anlegget driftes av personell som jobber helkontinuerligskift i en 6 skiftordning

Skift personelle er sammensatt av:

 6 Maskinister

 6 Maskinassistenter

Anlegget vedlikeholdes av personell som jobber dagtid

Vedlikeholds personelle er sammensatt av:

1 Seniorrådgiver/bestiller

1 Drift og vedlikeholds koordinator

1 Arbeidendeformann

2 Industrimekanikere

1 Automatiker

1 Elektriker