Hvordan melder jeg i fra at jeg skal opprette eller avslutte et abonnement?

Det skal alltid meldes i fra skriftlig når du skal ha en strømavtale, og når du skal avslutte en avtale. Dette må du gjøre senest den dagen dette skjer. 
Det skal gjøres her: Skjema A-Å Skriv inn søkerordet «strøm»

Ha klar måleravlesning og målernummer når du skal fylle ut skjema.

Lurer du på noe i forbindelse med abonnement, eller trenger hjelp til å fylle ut skjema tar du kontakt på epost kunde@svalbard-energi.no

Hvilke bankdetaljer trenger jeg når man betaler fra utenladsbank?

IBAN-nummer: NO2446124897572

SWIFT/BIC: SNOWNO22

Har du ny måler og fått varsel fra oss om å lese av?

 • Det kan være flere grunner til at du får varsel. Det kan være at vi ikke har fått registrert din nye måler i vårt system enda.
 • Vi har ikke kontakt med din måler enda. Dette er helt normalt i startfasen. Når vi får kontakt med måleren din vil du ikke lenger få varsel om å lese av måleren.
 • Du har slått av hovedsikringen. Når hovedsikringen er slått av vil ikke måleren kunne sende oss forbruk. Vi sender da automatisk ut et varsel om å lese av. Om vi ikke får inn avlesning, vil vi estimere forbruk for perioden.

Hvorfor har vi ikke kontakt med måleren din?

 • Den vanligste årsaken er at vi ikke er ferdig med utbyggingen av kommunikasjonsnettverket før montering skjer. For at vi skal kunne hente inn avlesning elektronisk fra din måler er vi avhengig av at det er nok målere og antenner montert i ditt område.

Hva bør du gjøre?

 • Du trenger ikke å foreta deg noe dersom vi ikke har kontakt med din måler. Vi vet hvilke målere vi ikke har kontakt med og følger disse opp.
 • For å sikre at din faktura blir så korrekt som mulig anbefaler vi at du leser av måleren din hvis du mottar et varsel fra oss.

Min første faktura hvordan mottar jeg den?

Vi sender faktura til den eposten du har opplyst ved innflytting. Ønsker du elektronisk faktura oppretter du det i nettbanken din når du har mottatt første faktura fra oss:

eFaktura

Dette er et alternativ til å få faktura på papir. Med eFaktura får du strømregningene dine elektronisk, slik at du bare trenger å godkjenne regningene når de dukker opp i nettbanken.

Avtalegiro og eFaktura sammen

Bestiller du både Avtalegiro og eFaktura, vil regningene både sendes til deg elektronisk og betales automatisk. Da trenger du ikke å foreta deg noe når du får strømregningen.

Avtalegiro

Om du kun velger å betale med Avtalegiro, vil du fortsatt få en kopi av strømregningen i posten. Du må altså velge eFaktura i tillegg dersom du vil unngå å få faktura på papir.

Hvor finner jeg avtalevilkår for strøm?

Den må du lese når du oppretter abonnement. Det kreves at avtalevilkår godkjennes for å kunne opprette abonnement hos oss. 
Du finner vilkårene i skjemaet for flytting. I tillegg finner du det her: https://www.svalbard-energi.no/stroem.587024.no.html

Jeg har fått høy strømregning – hvorfor?

Vi anbefaler deg å starte med å se på faktura eller i kundeweb /app angående ditt forbruk.

 • Dersom det står «stipulert» betyr det at systemet har estimert et forbruk da måleren ikke har automatisk meldt inn dette, og forbruket har heller ikke vært avlest og meldt inn manuelt.
 • Du har nylig fått byttet til ny måler, og det viser seg at gammel måler ikke har blitt avlest på en stund.
 • Du kan ha leset av feil antall siffer, som blir oppdaget ved målerbytte.
 • Du har et høyere strømforbruk av ulike grunner.

Hvis ikke noe av dette kan være årsaken, kan du ta et bilde av din måler og sende bildet og den informasjonen du har til kunde@svalbard-energi.no
Energiverket vil da vurdere forholdet.

Hvorfor må jeg oppgi fastlandsadressen min?

Når man flytter fra Svalbard må vi vite hvordan vi kan få kontakt med deg hvis det skulle være behov for det eks. ved sluttoppgjør og du ikke lenger har en eFaktura /avtalegiro – avtale.

Jeg har abonnement hos dere og ønsker tilgang til kundeweb og kundeapp. Hvordan gjør jeg det?

Start alltid med å opprette bruker i kundeweb, så kan du ta i bruk kundeappen Longyearbyen lokalstyre.

Ved førstegangsbruk av kundeweb må du registre bruker basert på epost og mobilnummer vi har registrert på deg.

Registrering av bruker i kundeweb gjøres her: https://kraft.lokalstyre.no/Users/Account/AccessDenied?ReturnUrl=%2F

Registrering i app gjøres her:
Android/Google play:https://play.google.com/store/apps/details?id=no.enoro.kundeapp_longyear
App store:https://apps.apple.com/no/app/longyearbyen-lokalstyre/id1456373936

Jeg får ikke opprettet bruker i kundeweb / app – hva gjør jeg?

Abonnementet må være registrert hos oss før du kan opprette bruker.

Din epostadresse og mobilnummer må være registrert hos oss.

Du må opprette bruker i kundeweb før du oppgir samme kontaktinformasjon i kundeapp for å bruke den. Får du fortsatt ikke opprettet bruker sender du en epost til strom@svalbard-energi.no så skal vi hjelpe deg. Oppgi evt. feilmeldinger du får ved registrering.

Det står at forbruket er «stipulert» på min faktura. Hva betyr det?

Har du en gammel måler og du ikke har lest av til den 1.kvartalsvis blir det estimert et forbruk automatisk av faktureringssystemet. Ta kontakt med oss, så kan du få byttet til ny strømmåler med automatisk avlesning. Alternativt må du sende inn en avlesning før fakturering for å unngå stipulering.

Har du en ny måler og det står stipulert, kan du sende en epost til kunde@svalbard-energi.no  med avlesning så blir faktura korrigert. Det kan være ulike grunner til at din måler ikke avleses, så meld inn til oss om dette.

Jeg har mottatt inkassovarsel, hva gjør jeg?

Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk. Vi benytter Accountor Aredit som samarbeidspartner, ta derfor kontakt med Accountor Credit dersom du har mottatt et varsel om betaling.

Inkassovarsel er hos oss det en del kaller for purring.

Hva koster det å fremføre strøm til min bolig/fritidsbolig?

Fremføring av strøm kan være enkelt og det kan være komplekst. Kostnaden vil variere ut ifra nærhet til eksisterende nettanlegg, kapasiteten i nettet, grunnforhold, tid på året m.m.

Det er installatøren eller utbyggeren som søker om dette hos Svalbard Energi. Det er viktig at installatør eller utbygger tar kontakt med oss så tidlig som mulig. Vi anbefaler at dette gjøres i budsjettprosessen, altså lenge før byggestart.

For enkelte byggeprosjekter kan det være at det ikke finnes noe eksisterende strømnett i nærheten, eller at det ikke er nok kapasitet i området, da må strømnettet oppgraderes. I slike tilfeller vil det være du som kunde som må betale hele eller deler av denne kostnaden, det vi kaller anleggsbidrag. Det er derfor viktig at din installatør har sjekket disse forholdene før utbyggingen starter.  

Fremgangsmåte

 1. Engasjere en godkjent elektroinstallatør som er oppført i Elvirksomhetsregisteret for å utføre arbeidene.
 2. Din elektroinstallatør kontakter Svalbard Energi med forespørsel om tilknytning og med situasjonskart over bolig og ønsket kabeltrasé, ønsket kapasitet inn til huset og nettleiebestilling.
 3. Longyearbyen Energiverk utfører beregninger, prosjekterer eventuelle forsterkninger i overliggende nett. Avhengig av løsning og kompleksitet på disse tiltakene, kan det ta fra 30 dager til noen måneder å få spenningssatt kabel inn til huset. Behov for å koble ut eksisterende kunder, arbeider som må tilpasses sesong, lang leveringstid på materiell og eventuelle søknadspliktige tiltak kan ytterligere øke varigheten før tilknytning er ferdigstilt.
 4. Tilbud for å ivareta forsterkninger/tiltak i overliggende nett sendes ut til kunde. Anleggsbidrag, plan og teknisk løsning formaliseres i tilknytningsavtale.
 5. Arbeidet kan bestilles hos elektroentreprenør i samarbeid med elektriker når avtalt anleggsbidrag er betalt.

 

Mer informasjon om anleggsbidrag finner dere i gebyrregulativet til Svalbard Energi 

Jeg ønsker tilgang til mine målerverdier - HAN-Port

Alle de nye målerne er utstyrt med en fysisk utgang, ofte kalt HAN-porten eller HAN-utgang (Home Area Network). Ved å koble seg til HAN-porten kan du få tilgang til detaljert informasjon om ditt eget strømforbruk. Denne informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund. Informasjonen vil kun være tilgjengelig for deg. Hverken Energiverket eller tjenesteleverandører har leseadgang til HAN-porten.

Vi tilbyr ikke utstyr for avlesning og styring via HAN-utgangen, men det er allerede aktører på markedet som tilbyr dette. 

Skjemaet finner du her: Longyearbyen lokalstyre (kommune24-7.no)

Planlagt Strømstanser

Som netteier har vi ansvaret for overvåkningen og utbyggingen av strømnettet vi eier og drifter. I den forbindelse må vi stenge strømmen i korte perioder slik at våre montører kan jobbe under trygge forhold.

Planlagte strømstanser varsles senest 2 dager før utkobling. Er det snakk om større planlagte vedlikehold/arbeid i vårt nett, varsler vi senest 1 uke før arbeidet starter.

Dersom vi har registrert ditt mobilnummer og epostadresse, vil vi sende ut varsel ved planlagte strømstanser og normalt sett ved uventede strømbrudd.

Du må selv sørge for at du til enhver tid er registrert med riktig telefonnummer og epostadresse på Kundeweb.

Se for øvrig vilkår i Avtale for strømleveranse. Den finner du her: https://www.lokalstyre.no/stroem-og-fjernvarme.466995.no.html

Hva kan du gjøre når strømmen er borte?

Er det strømløst hos naboene dine også?

Da er det mest sannsynlig en feil i vårt nett.  Vi ønsker alltid informasjon fra dere dersom det er observert feil i vårt nett. Det kan være brann i en stolpe eller lysglimt i en nettstasjon. Har du sett noe ber vi om at du ringer Elektrikervakta.

Er det bare du som er strømløs?

Da kan det være et sikringsbrudd, som faktisk er den vanligste årsaken til strømbrudd. Kontroller hovedsikringen og kurssikringene i sikringsskapet, og bytt eventuelt ut disse. Hjelper ikke dette, kan det være feil på en inntakssikring eller en fellessikring.

Sjekk også om jordfeilbryteren i sikringsskapet er utløst.

Hvis dette er tilfelle, må du skru eller koble ut alle kurssikringene og koble inn jordfeilbryteren igjen. Deretter kobler du inn én og én kurs. Hvis jordfeilbryteren løses ut igjen når en av kursene kobles inn, tyder dette på en feil på elektronisk utstyr som er tilkoblet den aktuelle kursen.

Kontakt alltid Elektrikervakta før du kontakter en elektriker.

Kontaktinformasjon finner du her: Vakttelefoner

Hvordan kommer fjernvarmen ut til husene i Longyearbyen?

På Energiverket produseres det varmeenergi.

Denne energien overføres til vann som varmes opp.

Dette vannet pumpes ut til de 6 fyrhusene gjennom et stort rør og kommer tilbake til energiverket i et annet.

Inne i fyrhusene står det varmevekslere som overfører varmen men ikke vannet til mindre rør.

Vannet i de mindre rørene pumpes til undersentralene i nærheten av husene i byen.

I undersentralen varmes husets system opp av dette vannet og det strømmes tilbake til fyrhuset.

Hvem er det som har ansvaret for varmen i boligene?

På Energiverket produseres det varmeenergi.

Denne energien overføres til vann som varmes opp.

Dette vannet pumpes ut til de 6 fyrhusene gjennom et stort rør og kommer tilbake til energiverket i et annet.

Inne i fyrhusene står det varmevekslere som overfører varmen men ikke vannet til mindre rør.

Vannet i de mindre rørene pumpes til undersentralene i nærheten av husene i byen.

I undersentralen varmes husets system opp av dette vannet og det strømmes tilbake til fyrhuset.

Hva kan jeg gjøre hvis varmen mangler hos meg?

Ta først kontakt med huseier eller driftspersonell med ansvar for boligen.

De kan kontrollere husets system og om det kommer varme inn i fra nettet.

De reparer sitt system eller tar kontakt videre med Lokalstyre.

Hvis du ser en lekkasje eller det er fare for at vannet kan fryse ring rørleggervakta.

Hvorfor ligger rørene på bakken i byen?

Fjernvarmerørene er varme på utsiden selv om de er isolert.

Hadde rørene blitt begravet i bakken hadde de smeltet permafrosten.

Når permafrosten smelter blir den myk og rørene synker ned.

Så vi legger rørene på bakken med ekstra isolasjon under og dekker dem over med elvestein for beskyttelse.

Hvordan endrer jeg kontaktinformasjon på abonnementet mitt?

Dersom du har fått nytt telefonnummer eller e-post adresse, kan sende en e-post til strom@svalbard-energi.no

Eller:

Gå inn fra hjemmesiden: Forside - selvbetjening – kundeweb : her kan du selv endre kontaktinformasjon