Skjemaer - Bestilling og oppsigelse av strømabonnement

Du som kunde er ansvarlig for å melde skriftlig ifra ved til- og fraflyttinger. Alle elektroniske skjemaer til Svalbard Energi finner du midlertidig HER under "skjemaoversikt". Velg dialogboksen: "søk etter skjema" og skriv inn ordet "strøm" som søkerfrase, da vil du få frem de skjemaer som gjelder Svalbard Energi. ( Skjemaer for oppretting/oppsigelse av strømabbonement, byggestrøm og HAN-port).

 

For nye strømkunder/ flytte fra Svalbard/flytte ut, men skal fortsette å bo i Longyearbyen, men skal ikke ha nytt abonnement: benytt skjemaet "Måleravlesning flytting til/fra Svalbard. (Skjemaet brukes også av deg som ikke har et personlig abonnement fra før. Eks. har arbeidsgiver tidligere betalt for strømmen, og du nå skal ha eget abonenement - skal dette skjemaet brukes)


For kunder som flytter internt i Longyearbyen og skal opprette nytt strømabonnement: Gjelder kunder som allerede har en strømavtale. Benytt skjemaet "Måleravlesning internt i Longyearbyen"

Ta kontakt på e-post , via kundeweb, app eller Infotorget tlf. 79 02 21 50 ved spørsmål.

Stenging / åpning av abonnement

Mitt abonnement er stengt og jeg har ikke lenger strøm. Hva gjør jeg? Har du ubetalte strømfakturaer må de først betales. 

Kontakt Kredinor på telefon: 06900.

For gjenåpning av ditt abonnement etter ubetalte faktura er betalt: Ta kontakt med avdelingsleder distribusjon.

Måleravlesning

Har du en måler som skal være fjernavlest, men det står "stipulert" når du mottar faktura?  De målere hvor fjernavlesing ikke fungerer, må du som kunde lese av manuelt inntil videre. Fristen for måleravlesning er den 1. i hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Ved fravær på datoen kan avlesningen leveres i forkant slik at en unngår stipuleringer. Vi har ny kundeweb og App, slik at det må opprettes ny bruker ved førstegangspålogging enten i App eller kundeweb.

Avlesningene kan leveres på følgende måter:

  • Via Kundeweb - strøm og fjernvarme
  • Via epost
  • KundeApp søk opp " Longyearbyen lokalstyre" , denne vil endre navn til Svalbard Energi etter hvert
  • Via Infotorget på tlf. 79 02 21 50

Oppgi kundenummer eller navn, målernummer og målerstand.

Har du flere spørsmål angående målere som ikke fungerer, eller annet angående din strømmåler kan avdelingsleder distribusjon kontaktes.

Fakturering

Det faktueres hvert kvartal, det vil si hver tredje måned. For kunde med manuelle strømmålere vil forbruket bli stipulert ved manglende avlesning. Det oppfordres til jevnlig avlesning av måler.

Privatkunder tilbys eFaktura, avtalegiro og via e-post. Hvis personnummer ikke er oppgitt vil første faktura sendes ut per e-post. Du må selv ordne e-faktura i din nettbank.

Bedriftskunder tilbys faktura via EHF eller e-post.

Ta kontakt med oss her hvis du ønsker å endre fakturaform.

Avtalevilkår - strøm

Når du som privat person eller bedrift bestiller et abonnement anbefales det å lese Svalbard Energi sine avtalevilkår. 

Privatkunde: Strømavtale for levering av elektrisk kraft for privatkunder.pdf  

Næringskunde: Strømavtale for levering av elektrisk kraft for næringskunder.pdf