Skjemaer - Bestilling, endring og oppsigelse av strømabonnement

Du som kunde er ansvarlig for å melde skriftlig ifra ved tilflytting. Ved fraflytting trenger vi beskjed fra ny innflytter eller huseier om at nytt strøm abonnement skal opprettes, da opphører eksisterende avtale. Ved opprettelse/oppsigelse av fjernvarmeabonnement, må dette meldes inn spesifikt til kunde@svalbard-energi.no.

Skjema for:

Opprettelse/flyttemelding strøm privat 

Opprettelse/flyttemelding strøm firma

Oppsigelse strømabonnement

Bestilling/oppsigelse byggestrøm

Åpne/lukke HAN-port

Ta kontakt på e-post , via kundeweb, app eller Infotorget tlf. 45 35 45 45 ved spørsmål.

Måleravlesning

Har du en måler som skal være fjernavlest, men det står "stipulert" når du mottar faktura?  For målere hvor fjernavlesing ikke fungerer, må du som kunde lese av manuelt inntil videre. Fristen for måleravlesning er den 1. i hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Ved fravær på datoen kan avlesningen leveres i forkant for å unngå stipulering av forbruk. Vi har ny kundeweb og App, slik at det må opprettes ny bruker ved førstegangspålogging enten i App eller kundeweb.

Avlesningene kan leveres på følgende måter:

Oppgi kundenummer eller navn, målernummer og målerstand.

Har du flere spørsmål angående målere som ikke fungerer, eller annet angående din strømmåler kan avdelingsleder distribusjon kontaktes.

Fakturering

Det faktueres hvert kvartal, det vil si hver tredje måned. For kunde med manuelle strømmålere vil forbruket bli stipulert ved manglende avlesning. Det oppfordres til jevnlig avlesning av måler.

Privatkunder tilbys eFaktura, avtalegiro og via e-post. Hvis personnummer ikke er oppgitt vil første faktura sendes ut per e-post. Du må selv ordne e-faktura i din nettbank.

Bedriftskunder tilbys faktura via EHF eller e-post.

Ta kontakt med oss her hvis du ønsker å endre fakturaform.

Avtalevilkår - strøm

Når du som privatperson eller bedrift bestiller et abonnement anbefales det å lese Svalbard Energi sine avtalevilkår. 

Privatkunde: Strømavtale for levering av elektrisk kraft for privatkunder.pdf  

Næringskunde: Strømavtale for levering av elektrisk kraft for næringskunder.pdf

 

 

Plusskundeordning i Longyearbyen

Når du som kunde har strømproduserende enheter i anlegget som skal levere energi inn på SEAS sitt nett bør man sette seg inn i SEAS sine tekniske krav for distribuerte strømgeneratorer i parallell med kraftnettet i Longyearbyen.

Plusskundeordning i Longyearbyen - Tekniske krav for distribuerte strømgeneratorer i parallell med kraftnettet i Longyearbyen.pdf

Dette gjelder solceller, vindmøller og konvensjonelle generatorer.

Tariff for plusskundeordningen er ikke satt enda. Mer informasjon kommer